Autor: dr hab. inż.prof.PŁ Henryk G. Sabiniak

Liczba artykułów: 5
Obciążenie wilgotnościowe hal basenowych ? kontynuacja Nr 5/2005 Str. 31
» Zobacz streszczenie
Obciążenia cieplne hal basenowych Nr 6/2005 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Zmienność współczynnika rozszerzalności liniowej rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową Nr 11/08 Str. 18
Naprężenia w elementach kompensatorów kształtowych w instalacjach wykonywanych z polichlorku winylu CPVC Nr 6/44/2013 Str. 229-231
» Zobacz streszczenie
Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych Nr 7/48/2017 Str. 271
» Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.