Autor: prof. dr. hab. inż. Halina Koczyk

Liczba artykułów: 11
Ogrzewnictwo dla praktyków Nr 11/2002 Str. 37
Analiza efektywności energetycznej wybranych układów słonecznych przygotowania c.w.u. w warunkach klimatu miasta Poznania Nr 6/2004 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Optymalne usytuowanie kolektora słonecznego Nr 01/2007 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Wpływ temperatury zewnętrznej oraz prędkości wiatru na rozkład temperatury w przekroju poprzecznym ogrzewanej murawy boiska sportowego Nr 03/2007 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Metody doboru i analizy warunków eksploatacyjnych ogrzewania murawy boiska piłkarskiego Nr 9/2010 Str. 309
» Zobacz streszczenie
Analiza parametrów eksploatacyjnych ogrzewanej murawy boiska w sezonie jesienno-zimowym Nr 11/2010 Str. 412
» Zobacz streszczenie
Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Część. 1. Założenia modelu Nr 2/44/2013 Str. 70
» Zobacz streszczenie
Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Część. 2. Wyniki symulacji Nr 3/44/2013 Str. 122
» Zobacz streszczenie
Przegrody zielone - wpływ na ochronę cieplną budynku i jego otoczenie. Część II. Ocena ekonomiczna Nr 4/45/2014 Str. 127
» Zobacz streszczenie
“IEA EBC Annex 66: Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings” – aktualne metody modelowania zachowania użytkowników budynku.“ Nr 2/46/2015 Str. 63
» Zobacz streszczenie
Analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej termomodernizacji budynków szkół. Część 1. Charakterystyka techniczna i energetyczna analizowanych budynków Nr 6/48/2017 Str. 227
» Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.