Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz - Popiel

Liczba artykułów: 15
Straty ciśnienia spowodowane wysunięciem uszczelki w połączeniu kołnierzowym Nr 11/2000 Str. 3
Wpływ temperatury wody na charakterystykę hydrauliczną grzejnika. Nr 1/2001 Str. 19
Wpływ grubości tarczy przepustnicy jednopłaszczyznowej na jej charakterystykę przepływową (dokończenie z 9/2003) Nr 10/2003 Str. 24
Wpływ temperatury, ciśnienia i wilgotności na gęstość i lepkość powietrza Nr 1/2004 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Wpływ promienia zaokrąglenia krawędzi tarczy przepustnicy jednopłaszczyznowej na jej charakterystykę przepływową Nr 3/2004 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Równania aproksymujące ciepło właściwe powietrza i pary wodnej na linii nasycenia oraz o niskim ciśnieniu Nr 7-8/2004 Str. 54
» Zobacz streszczenie
Straty ciśnienia w przepływie przez łuki ?/2 wykonane z rur gładkich Nr 3/2006 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Optymalna szerokość szczeliny gazowej okna zespolonego Nr 6/2006 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Konwekcja ciepła na płaskich powierzchniach w powietrzu atmosferycznym. Przegląd danych Nr 2/2009 Str. 35
» Zobacz streszczenie
Laminarna konwekcja swobodna na powierzchni pionowej rury Nr 7-8/2009 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Naturalne pole temperatury gruntu (dokończenie). Nr 5/2012 Str. 205
» Zobacz streszczenie
Wpływ żaluzji na straty ciepła przez centralną część okna w sezonie ogrzewczym Nr 3/46/2015 Str. 112
» Zobacz streszczenie
Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu Nr 1/49/2018 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Sprawność cieplna procesu podgrzewania wody na kuchni gazowej Nr 4/49/2018 Str. 150
» Zobacz streszczenie
Wpływ współczynnika przejmowania ciepła na grubość warstwy lodu na powierzchni wody (komunikat) Nr 10/50/19 Str. 384
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.