Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 6/52/21

Wywiad z dr hab. inż. prof. PW Anną Bogdan Nowym Redaktorem Naczelnym czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Str. 2
mgr inż Barbara Rubik
Wpływ temperatury źródeł na efektywność energetyczną oraz charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła. Część 1 Str. 4 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Techniczno-ekonomiczne porównanie dwóch wariantów strefowania instalacji centralnego ogrzewania wysokiego budynku Str. 9 » Zobacz streszczeniemgr inż. Rafał Buczyński
Badanie wpływu elementów środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych na komfort pracy chirurgów i personelu medycznego Str. 14 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Anna Kłobukowska
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Część III. Ekologiczna oraz ekonomiczna ocena eks-ploatacji pompy ciepła w istniejących budynkach Str. 20 » Zobacz streszczeniedr inż. Marek Miara
Systemy Ciepłownicze i Gazownicze ‒ nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej. Str. 24 » Zobacz streszczeniedr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
Rynek HVAC w Polsce – gaz czy energia elektryczna? Bosch Termotechnika odpowiada na aktu-alne i przyszłe potrzeby rynku grzewczego w Polsce Str. 29
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 05/2021 r. Str. 31
Dokument IEA „Net zero by 2050 Plan działania globalnego sektora energetycznego” Str. 34
Rzeszów sercem „Podkarpackiej Doliny Wodorowej” Str. 36
Umowa społeczna dla górnictwa podpisana Str. 37
Świeży powiew w programie „Czyste powietrze”. Str. 37
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.