Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 5/52/21

Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach ciepłowniczych Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż. Małgorzata Niestępska
Ograniczenie emisji CO2 w procesie wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania zakładu przemysłowego dzięki zastosowaniu układu absorpcyjnej pompy ciepła z wbudowanym palnikiem gazowym Str. 9 » Zobacz streszczeniedr inż. Marcin Malicki
Ograniczenie emisji CO2 w procesie wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania zakładu przemysłowego dzięki zastosowaniu układu absorpcyjnej pompy ciepła z wbudowanym palnikiem gazowym Str. 9 » Zobacz streszczeniedr inż. Marcin Malicki
Wysokoefektywna jednostka klimatyzacyjna do obiektów wielkopowierzchniowych Str. 15 » Zobacz streszczeniedr inż. Paweł Drąg
dr inż. Demis Pandelidis
mgr inż. Anna Pacak
mgr inż. Aleksander Cichoń
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Cześć II. Jak dobrze działają pompy ciepła w ist-niejących budynkach? Str. 22
dr inż. Marek Miara
Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania na temat rynków gazu i wodo-ru Str. 25
Inżynieria zdrowia – inżynieria sanitarna. Dlaczego stabilizacja ciśnienia jest tak ważna? Str. 26
mgr inż. Bartosz Tywonek
Odnawialne źródła energii ‒ definicje w świetle prawa ‒ Str. 28
dr inż. Adolf Mirowski
dr inż. Jacek Biskupski
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 03 i 04/2021 r. Str. 31
IX Kongres PORT PC. Pompy ciepła na fali renowacji Str. 37
Zielony potencjał Krajowego Planu Odbudowy Str. 39
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.