Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 4/51/20

 
 

Prenumeratorzy wersji papierowej mają

bezpłatny dostęp

do portalu Informacji Technicznej:

https://sigma-not.pl/czasopisma-9-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja.html

 
 
Sytuacja finansowa sektora ciepłowniczego w latach 2017-2019 Str. 3 » Zobacz streszczenieinż. Bogusław Regulski
dr Malgorzata Niestępska
Kotły wielopaliwowe na węgiel z ręcznym załadunkiem Str. 9 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Powietrzne pompy ciepła. Rozwój technologii i perspektywy zastosowania tych urządzeń w ogrzewnictwie. Część 1 Str. 15 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Analiza pracy przeciwprądowych pośrednich wymienników wyparnych. Część 2.Wybrane aspekty konstrukcyjne Str. 28 » Zobacz streszczeniedr inż. Demis Pandelidis
mgr inż. Anna Pacak
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2020 z perspektywy studentów i przyszłego rynku pracy Str. 33
Emilia Pleban
Marcin Rusnarczyk
Melania Kotruchow
ELŻBIETA BOKUS (1953-2020 Str. 34
Bezpieczeństwo instalatorów i klientów w czasie pandemii koronawirusa Str. 36
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.