Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 2/51/20

Szacowanie strat ciepła przez przegrody przezroczyste z wykorzystaniem badań termowizyjnych Str. 3 » Zobacz streszczeniemgr inż. Dagmara Kotrys Działak
dr inż. Katarzyna Stokowiec
mgr inż. Paweł Lesiak
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
Niezawodność oraz trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Część I Str. 8 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Ocena wpływu parametrów eksploatacyjnych chłodnicy powietrza na energooszczędność systemów klimatyzacji komfortu. Str. 21 » Zobacz streszczeniedr inż. Kazimierz Wojtas
Metody projektowania systemów oddymiania Str. 33
dr inż. Grzegorz Kubicki
Porozumienie o współdziałaniu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa Str. 37
Urszula Kieller Zawisza
Lokalne sieci energetyczne mogą przyczynić się do dekarbonizacji ciepłownictwa i chłodnictwa w UE Str. 41
Program „Czyste Powietrze” – 50% wniosków w nowych budynkach dotyczy OZE Str. 42
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.