Numer czasopisma: 3/50/2019

Analiza energetyczno-środowiskowa lokalnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne źródło energii Str. 83 » Zobacz streszczeniedr inż. Anna Nitkiewicz
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
Ocena możliwości wykorzystania ciepła z układów chłodzenia transformatorów olejowych grupy II do ogrzewania obiektów budowlanych Str. 90 » Zobacz streszczeniemgr inż Paweł Górniok
Analiza zależności wskazań podzielników kosztów ogrzewania montowanych na grzejnikach od zużycia ciepła Str. 97 » Zobacz streszczeniedr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
Wpływ parametrów fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła okien wieloskrzydłowych Str. 106 » Zobacz streszczeniemgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
Określanie charakterystyk przepływowych roślinnych filtrów aktywnych biologicznie Str. 111 » Zobacz streszczeniedr inż. Jerzy Sowa
dr inż. Jacek Hendiger
Informacja prasowa Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) Str. 118
Honorowy patronat Ministra Środowiska nad Galą Jubileuszową 100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Str. 119
Junkers-Bosch otwiera salę szkoleniową pomp ciepła w Centrum Szkoleniowym w Warszawie Str. 120
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.