Numer czasopisma: 1/50/2019

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja wkracza w 50-lecie ! Str. 2 » Zobacz streszczenie
Praktyczna weryfikacja założeń projektowych budynku wzniesionego w standardzie niskoenergetycznym Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż. Adam Święcicki
dr inż. Robert Stachniewicz
Zmiany w projektowaniu układów instalacji cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie zmniejszania się zapotrzebowania na ciepło budynków Str. 9 » Zobacz streszczeniemgr inż. Lidia Grzegorczyk
dr inż. Katarzyna Ratajczak
Obliczenia projektowe gruntowych wymienników ciepła pomp ciepła Str. 16 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
Analiza wpływu wydajności nawiewu w systemach oddymiania klatek schodowych na podniesienie efektywności instalacji Str. 22 » Zobacz streszczeniemgr inż. Tomasz Burdzy
dr inż. Grzegorz Kubicki
Badania eksperymentalne stężenia tlenków węgla w warsztacie samochodowym Str. 30 » Zobacz streszczeniedr inż. Andrzej Gajewski
Kacper Jermacz
Mgr inż. Monika Nierojewska-Charkowska Str. 38
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.