Numer czasopisma: 10/49/2018

Wpływ potencjału energii geotermalnej na wybór optymalnego rozwiązania ciepłowni geotermalnej Str. 387 » Zobacz streszczeniedr inż. Joanna Studencka
Porównawcza analiza eksploatacji płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych Str. 390 » Zobacz streszczeniedr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Anna Kozikowska
dr inż. Tomasz Bakoń
Wymiana ciepła na niskotemperaturowych powierzchniach grzejnych Str. 395 » Zobacz streszczeniedr inż. Ewa Pelińska Olko
Patrycja Kołodziejczyk
dr inż. Przemysław Błasiak
Wpływ parametrów i orientacji okien na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku Str. 400 » Zobacz streszczeniedr inż. Adam Święcicki
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
Wpływ sterowania elektronicznym zaworem rozprężnym i wydajnością sprężarki na parametry pracy pompy ciepła typu powietrze-woda Str. 404 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Ziętek
prof dr hab inż. Piotr Tatiewski
dr inż. Piotr Marusak
mgr inż Michał Szumski
dr inż. Marian Rubik
dr inż. Maciej Szumski
dr hab. inż.prof. PW Maciej Ławryńczuk
REHVA Student Competition Str. 411
Sposoby oddymiania wielostanowiskowych garaży zamkniętych – studium przypadku Str. 412 » Zobacz streszczeniemgr inż. Aleksandra Pelc
dr inż. Andrzej Skrzyniowski
dr inż. Dorota Skrzyniowska
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 419
XXII Forum Ciepłowników Polskich Str. 420
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.