Numer czasopisma: 4/49/2018

Problemy systemu ciepłowniczego w Omsku i przyszłe sposoby jego modernizacji Str. 127 » Zobacz streszczenie Stanislav Chicherin
Rury ożebrowane w chłodzeniu podłogowym Str. 131 » Zobacz streszczenieprof dr hab. inż. Henryk Sabiniak
dr inż. Karolina Wiśnik
Analiza porównawcza użyteczności energetycznej wybranych rodzajów biomasy z węglem Str. 136 » Zobacz streszczeniemgr inż. Magdalena Kocyba
mgr inż. Korneliusz Łukasik
dr inż. Dorota Musiał
mgr inż. Przemysław Rajca
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „OSA”………………………………………… Str. 141
Analiza kosztów eksploatacji pompy ciepła w budynku pasywnym Str. 142 » Zobacz streszczeniedr inż. Katarzyna Gładyszewska Fiedoruk
mgr inż. Monka Wysocka
Sezonowy współczynnik wydajności SCOP sprężarkowej pompy ciepła systemu woda-woda stanowiącej źródło ciepła w budynku wielorodzinny Str. 147 » Zobacz streszczenie Sara Sewastianik
dr inż. Andrzej Gajewski
Standardy jutra w technice grzewczej – Konferencja PORT PC na targach Instalacje 2018. Str. 149
Sprawność cieplna procesu podgrzewania wody na kuchni gazowej Str. 150 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz - Popiel
mgr inż. Przemysław Fertała
Bimasa i biopaliwa ‒ pelety drzewne. Str. 157 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
dr hab. inż prof PK Wiesłąw Zima
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 28.11.1937 r. - 31.03.2018 r Str. 161
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera interdyscyplinarne kształcenie na studiach doktoranckich Str. 164
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.