Numer czasopisma: 2/49/2018

Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce Str. 43 » Zobacz streszczeniedr inż. Marcin Malicki
dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process. Zastosowanie algorytmu selekcji negatywnej oraz algorytmu genetycznego do ochrony procesu sterowania źródłem ciepła Str. 49 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jacek Marciniak
Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła Str. 56 » Zobacz streszczenieProf. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
dr inż. Tomasz Adamiak
mgr inż. Wiktoria Kunikowska
KSIĄŻKA -Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej ─ Jan Górzyński Str. 60
Pompa ciepła wykorzystująca energię wody termalnej na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. Str. 61 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Kubski
Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne Str. 66 » Zobacz streszczeniemgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
Modelowanie CFD i badania aerodynamiczne żaluzji wywiewnych Str. 71 » Zobacz streszczeniedr inż. Jarosław Muller
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część V – Sterowane regulatory przepływu w wykonaniu przemysłowym Str. 76 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Mistrz Techniki NOT 2016/2017 Str. 80 » Zobacz streszczenie Janusz M. Kowalski
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.