Numer czasopisma: 12/48/2017

Roczny spis treści
Bilans energii spalarni stałych odpadów komunalnych w Białymstoku. Str. 491 » Zobacz streszczenieinż. Joanna Kietlińska
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie komfortu klimatycznego i zużycia energi Str. 497 » Zobacz streszczenieprof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Joanna Sinacka
Wpływ nierówności rozdziału powietrza na wydajność cieplną wielorurowych gruntowych wymienników ciepła Str. 505 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Analiza symulacyjna ryzyka wykraplania się wody na ścianach kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze z pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej Str. 511 » Zobacz streszczeniedr inż. Joanna Rucińska
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
Diagnoza warunków środowiska wewnętrznego w polskich szpitalach. Str. 517 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Piotr Uścinowicz
Wpływ zmiany kierunku i prędkości wiatru na charakterystykę nasady kominowej typu H Str. 522 » Zobacz streszczeniemgr inż. Adam Deska
dr inż. Tomasz Adamiak
Nowe Stanowisko dydaktyczne w Laboratorium Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Str. 525
dr inż Piotr Ziętek
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część IV – Sterowane regulatory przepływu Str. 526 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Seminarium SCHAKO PREZENTACJE 2017 ‒ Str. 530
dr inż. Marian Rubik
Inżynierowie świętowali wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PW Mazowiecki Dzień Budowla-nych i Jubileusz XV-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Str. 532
VI Kongres PORT PC o zmianach w technologii grzewczej w Europie Str. 535
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.