Numer czasopisma: 11/48/2017

Zastosowanie systemów GIS w ciepłownictwie Str. 443 » Zobacz streszczeniedr inż. Łukasz Kotyński
dr inż Małgorzata Kwestarz
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część III Str. 449 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Błędy wskazań podzielników kosztów ogrzewania Str. 455 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Debata: Komfort, Budynek, Energia Str. 457
Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV Str. 458 » Zobacz streszczeniemgr inż. Adrian Baranowski
prof. nzw dr hab. inż. Bernard Zawada
Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część II Str. 465 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
Ocena jakości eksploatacyjnej glikolowych cieczy chłodzących stosowanych w instalacjach przemysłowych Str. 469 » Zobacz streszczenieinż. Dawid Kapica
mgr Halina Gielo Klepacz
dr inż. Jarosław Sarnecki
Spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy Str. 472 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
Norma PN-EN 12831-1:2017-08. Kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków. Str. 478 » Zobacz streszczeniedr inż. Michał Strzeszewski
XXI Forum Ciepłowników Polskich Str. 482
mgr inż Barbara Rubik
100-lecie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Str. 486
Zbigniew Henryk Werbanowski ‒ 15.7.1938-22.9.2017 Str. 488
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.