Numer czasopisma: 6/48/2017

Analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej termomodernizacji budynków szkół. Część 1. Charakterystyka techniczna i energetyczna analizowanych budynków Str. 227 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jacek Miklas
prof. dr. hab. inż. Halina Koczyk
Badanie wpływu kąta pochylenia powietrznego kolektora słonecznego na jego efektywność cieplną w warunkach konwekcji swobodnej Str. 234 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jacek Fiuk
mgr inż. Wiktoria Waligóra
Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła Str. 240 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Mateusz Matusik
mgr inż. Sebastian Sas
Porównanie systemów gruntowych pomp ciepła z odparowaniem pośrednim i bezpośrednim Str. 246 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Białko
mgr inż. Stanisława Sandler
prof dr hab. inż. Zbigniew Królicki
Badania eksperymentalne prototypowej powietrznej pompy ciepła – studium przypadku Str. 253 » Zobacz streszczenieprof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski
Jubileusz 50-lecia energetyki cieplnej w Poznaniu Str. 257 » Zobacz streszczeniemgr inż Wojciech Ratajczak
Audytor OZC 6.9 Pro. Import modelu budynku z programu Revit 2016, 2017 Str. 258
mgr inż. Krzysztof Kocot
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Pompy ciepła Mitsubishi Electric ZUBADAN – technologia ponadczasowa Str. 262
mgr inż. Piotr Jabłoński
XVII Forum Termomodernizacja 2017 Str. 265
dr inż. Maciej Robakiewicz
Roczna Konferencja Grupy Bosch w Polsce Str. 267
OPEC Sp. z o.o. Gdynia laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” Str. 268

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.