Numer czasopisma: 5/48/2017

Modelowanie współspalania węgla i biomasy w kotle energetycznym Str. 183 » Zobacz streszczeniedr inż. Paweł Urbańczyk
dr hab. inż prof. PCz. Monika Zajemska
dr hab. inż. prof PCz. Grzegorz Golański
dr inż. Dorota Musiał
dr inż. Anna Poskart
Ocena możliwości zastosowania różnych metod badawczych do określenia stabilności termodynamicznej wybranych materiałów PCM z grupy hydratów o niskiej temperaturze przemiany fazowej Str. 187 » Zobacz streszczeniemgr inż. Anna Komerska
dr inż. Dariusz Ksionek
prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
Wpływ wymagań Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie na wartość wskaźnika EP. Str. 192 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Materiały zmiennofazowe używane w budownictwie do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach Str. 196 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. Ewa Klugmann Radziemska
mgr inż. Hubert Denda
dr inż. Michał Ryms
mgr inż. Patrycja Wcisło Kucharek
Wpływ buforowania wilgoci oraz wentylacji naturalnej na klimat wewnętrzny w budynku mieszkalnym Str. 202 » Zobacz streszczeniedr inż. Dobrosława Kaczorek
Jednofunkcyjne węzły wymiennikowe z regulatorem przepływu sterowanym Str. 211 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Energy Insights. Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną instalacji. Część 1: Równoważenie i regulacja hydrauliczna Str. 216 » Zobacz streszczeniemgr inż. Konrad Kargul
REHVA – europejska federacja krajowych stowarzy-szeń Str. 220 » Zobacz streszczenie
Węzły indywidualne dla Warszawy Str. 222
Relacja z Targów ISH Str. 223

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.