Numer czasopisma: 4/48/2017

  

 

 

Obieg Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym zasilany ciepłem odpadowym spalin kotłowych – potencjał energetyczny oraz korzyści środowiskowe Str. 134 » Zobacz streszczeniemgr inż. Maciej Cholewiński
mgr inż. Michał Kamiński
mgr inż. Wojciech Pospolita
Gaz łupkowy jako proekologiczne źródło energii Str. 140 » Zobacz streszczeniemgr inż. Agnieszka Łagocka
mgr inż. Maciej Cholewiński
inż. Mayilvaganan Muthuraman
mgr inż. Michał Kamiński
Porównanie wybranych technologii wykorzystywania energii słonecznej Str. 144 » Zobacz streszczeniedr inż. Dorota Anna Krawczyk
inż. Monika Niewińska
inż. Paulina Antoniuk
Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej Str. 151 » Zobacz streszczeniedr inż. Andrzej Gajewski
Sara Sewastianik
Informacje z REHVA Str. 154 » Zobacz streszczenie
Dobór instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w autonomicznym budynku jednorodzinnym na podstawie symulacji Str. 155 » Zobacz streszczeniemgr inż. Olaf Dybiński
Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników jednostek pływających Cześć 2. Wykorzystanie ciepła do ogrzewania Str. 161 » Zobacz streszczeniedr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
mgr inż. Marta Gosz
dr inż. Rafał Andrzejczyk
LIndab UltraLink‒ Przełomowa technologia pomiaru powietrza i optymalizacji systemów wentylacyjnych Str. 167
Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV Str. 168 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
mgr inż. Nina Szczepanik-Ścisło
Pomiarowe wyznaczanie intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Część 2. Podstawy teoretyczne metody Str. 173 » Zobacz streszczeniedr inż. Agata Świerc
mgr inż. Dawid Tąta
prof. dr hab. inż. Henryk Foit
dr inż Piotr Lubina
mgr inż. Wojciech Foit

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.