Numer czasopisma: 1/48/2017

Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo – próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym Str. 3 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Agnieszka Jachura
Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego Str. 9 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów Str. 16 » Zobacz streszczeniedr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła – przykłady najlepszych praktyk w budynkach wielorodzinnych Str. 19 » Zobacz streszczenie
Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS ─ studium przypadku Str. 20 » Zobacz streszczeniemgr inż. Łukasz Kolendo
dr inż. Dorota Anna Krawczyk
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu Str. 24 » Zobacz streszczenie dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
Zagrożenie mikrobiologiczne w mieszkaniu z naturalną wentylacją kanałową Str. 29 » Zobacz streszczeniemgr inż. Piotr Wolański
Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnych Str. 36 » Zobacz streszczeniedr inż. Natalia Schmidt Polończyk

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.