Numer czasopisma: 11/47/2016

Straty ciepła instalacji ogrzewania ściennego przez przegrodę zewnętrzną Str. 439 » Zobacz streszczeniemgr inż. Anna Justyna Werner - Juszczuk
Agregaty ziębnicze zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej Str. 444 » Zobacz streszczeniedr inż. Kazimierz Wojtas
Parametryczna analiza porównawcza sond gruntowych współpracujących z pompami ciepła Str. 455 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Białko
mgr inż. Stanisława Sandler
Magazynowanie ciepła i chłodu uzyskanych dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z silników jednostek morskich. Str. 462 » Zobacz streszczeniedr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
mgr inż. Marta Gosz
dr inż. Rafał Andrzejczyk
Możliwości odzyskiwania ciepła z układów chłodzenia sprężarek i wykorzystania go do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w przedsiębiorstwie przemysłowym Str. 467 » Zobacz streszczeniemgr inż. Maciej Ciborowski
dr inż. Maciej Wesołowski
Eksperymentalne badania przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną Str. 471 » Zobacz streszczeniemgr inż. Joanna Halibart
dr hab. inż. prof. ndzw. Marek Borowski
mgr inż. Michał Karch
Pomiar intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Część 1. Rozważania wstępne Str. 476 » Zobacz streszczeniedr inż. Agata Świerc
mgr inż. Dawid Tąta
prof. dr hab. inż. Henryk Foit
dr inż Piotr Lubina
mgr inż. Wojciech Foit
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 480
XX Jubileuszowe Forum Ciepłowników Polskich – Międzyzdroje, 11-14 września 2016 roku Str. 482
mgr inż Barbara Rubik

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.