Numer czasopisma: 10/47/206

Systemy ciepłownicze w 2050 roku – perspektywy i wyzwania. Str. 391 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
dr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
dr inż Małgorzata Kwestarz
Metoda oceny przydatności połaci dachowych do posadowienia instalacji solarnych z wykorzystaniem geodanych 3D Str. 400 » Zobacz streszczeniedr inż. Dorota Anna Krawczyk
mgr inż. Łukasz Kolendo
Analiza wpływu dokładności strefowania modelu na obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło z wykorzystaniem symulacji komputerowej Str. 406 » Zobacz streszczeniedr inż. Joanna Ferdyn Grygierek
mgr inż. Michał Obidziński
Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego Str. 413 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Wykorzystanie wykresu Molliera w analizie przemian powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych. Str. 418 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Ptaszyński
Warunki komfortu cieplnego a polskie wymagania prawne odnośnie do temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych Str. 427 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Kurs programu Audytor C.O. Wstępne obliczenia ogrzewania podłogowego Str. 435
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.