Numer czasopisma: 9/47/2016

Poprawa sprawności scentralizowanych systemów ciepłowniczych przez doskonalenie metod regulacji. Str. 347 » Zobacz streszczeniedr inż. Sylwia Janta Lipińska
prof. dr inż. Anatoly Koliienko
prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski
dr inż. Volodymyr Koliienko
Analiza techniczna budowy elektrowni słonecznej Str. 352 » Zobacz streszczenieProf. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
inż. Rafael Lopez Pizarro
Badanie eksperymentalne grzejnika ściennego wykonanego w systemie suchej zabudowy Str. 358 » Zobacz streszczeniemgr inż. Michał Salmanowicz
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
Analiza możliwości zastosowania czynników HFO w termosyfonowych wymiennikach ciepła stosowanych do odzyskiwania ciepła odpadowego z instalacji sanitarnych Str. 365 » Zobacz streszczeniemgr inż. Agnieszka Wlaźlak
dr inż. Bartosz Zajączkowski
mgr inż. Karolina Wojtasik
mgr inż. Stanisław Sandler
Analiza działania centrali wentylacyjnej z pompą ciepła w instalacji krytego basenu pływac-kiego Str. 370 » Zobacz streszczenieprof. Edward Szczechowiak
dr inż. Katarzyna Ratajczak
Zmiana stężenia zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach w zależności od systemów ich wentylacji i klimatyzacji. Str. 376 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Ptaszyński
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
dr inż. Zbigniew Kuczera
Kurs programu Audytor C.O. Trójwymiarowa wizualizacja instalacji centralnego ogrzewania Str. 382
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 386

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.