Numer czasopisma: 7/47/2016

 

 

 

 

https://www.ogrzewnictwo.pl/aktualnosci

 

 

Analiza możliwości wykorzystania lustrzanych kolektorów nadążnych w warunkach polskich oraz wybór sposobu ich rozmieszczenia. Str. 259 » Zobacz streszczeniemgr inż. Piotr Olczak
dr inż. Dominik Kryzia
Geologiczne uwarunkowania oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce Str. 265 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. AGH Barbara Tomaszewska
mgr inż. Magdalena Tyszer
Lokalne zasoby energii promieniowania słonecznego a eksploatacja kolektorów Str. 270 » Zobacz streszczeniedr inż. Joanna Rudniak
Analityczna metoda wymiarowania zaworów regulacyjnych. Część 2. Str. 277 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Suszenie słońcem – przegląd stosowanych technologii. Str. 284 » Zobacz streszczeniedr inż. Beata Grabowska
dr hab. inż prof. P Wr Jacek Kasperski
Przykład cieplnego modelowania budynku jednorodzinnego Str. 290 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Mariusz Adamski
Kliwent Event 2016 już za nami Str. 292
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności energetycznej w Warszawie Str. 293
Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” – największe wydarzenie w branży wentylacji pożarowej w Polsce w 2016 roku Str. 294
Studia podyplomowe. Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Str. 295
XXV Kongres Techników Polskich. III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich Str. 297
Nowa odsłona Kongresu PORT PC już jesienią!. Str. 298 » Zobacz streszczenie
Pompy ciepła – tanie i ekologiczne ogrzewanie obiektów edukacyjnych Str. 298
Start czwartej edycji ECO-Miasto Str. 300

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.