Numer czasopisma: 6/47/2016

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 214
Problemy spalania agrobiomasy w kotłach grzewczych przeznaczonych do spalania peletów drzewnych Str. 215 » Zobacz streszczeniemgr inż. Katarzyna Pałaszyńska
prof. Edward Szczechowiak
dr inż. Marek Juszczak
Analiza oddziaływania na środowisko kolektora słonecznego wykorzystującego materiał PCM na potrzeby magazynowania ciepła Str. 224 » Zobacz streszczeniedr inż. Agnieszka Jachura
Optymalizacja grubości izolacji budynku ze względu na koszty inwestycyjne Str. 229 » Zobacz streszczenie dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
Analityczna metoda wymiarowania zaworów regulacyjnych Str. 234 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej ze słabo wentylowaną warstwą powietrza Str. 241 » Zobacz streszczeniedr inż. Michał Strzeszewski
Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda Str. 245 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Sebastian Sas
Porównanie metod energetycznej oceny systemów chłodzenia budynków Str. 251 » Zobacz streszczeniedr inż. Jarosław Muller
mgr inż. Mateusz Koperwas

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.