Numer czasopisma: 6/47/2016

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 214
Problemy spalania agrobiomasy w kotłach grzewczych przeznaczonych do spalania peletów drzewnych Str. 215 » Zobacz streszczeniemgr inż. Katarzyna Pałaszyńska
prof. Edward Szczechowiak
dr inż. Marek Juszczak
Analiza oddziaływania na środowisko kolektora słonecznego wykorzystującego materiał PCM na potrzeby magazynowania ciepła Str. 224 » Zobacz streszczeniedr inż. Agnieszka Jachura
Optymalizacja grubości izolacji budynku ze względu na koszty inwestycyjne Str. 229 » Zobacz streszczenie dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
Analityczna metoda wymiarowania zaworów regulacyjnych Str. 234 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej ze słabo wentylowaną warstwą powietrza Str. 241 » Zobacz streszczeniedr inż. Michał Strzeszewski
Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda Str. 245 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Sebastian Sas
Porównanie metod energetycznej oceny systemów chłodzenia budynków Str. 251 » Zobacz streszczeniedr inż. Jarosław Muller
mgr inż. Mateusz Koperwas

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.