Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych. (str. 16 nr. 11/52/21)
dr inż. Amelia Staszowska
  

DOI: 10.15199/9.2021.11.2 

Słowa kluczowe: oczyszczanie powietrza, dezynfekcja powietrza, filtr elektrostatyczny, usuwanie PM

Streszczenie

W artykule przestawiono informacje na temat dostępnych technik odpylania i dezynfekcji powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów opartych na wykorzystaniu fotokatalizy i pola elektrostatycznego. Obiekty szpitalne z racji pełnionej funkcji są miejscem szczególnego narażenia na organizmy chorobotwórcze zarówno wśród personelu jak i pacjentów. Stąd istnieje tam konieczność nie tylko uzdatniania powietrza, ale jego oczyszczania celem usunięcia obecnych w nim patogenów. W artykule przedstawiono informacje na temat dostępnych technik odpylania i dezynfekcji powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów opartych na wykorzystaniu pola elektrostatycznego.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.