Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wykorzystanie pomp ciepła w układzie pętli wodnej (str. 29 nr. 10/52/21)
dr inż. Paweł Kędzierski
  
Poszukując nowych możliwości oszczędności energii, skuteczniejszych sposobów odzyskiwania ciepła i chłodu oraz zwiększania efektywności energetycznej zarówno instalacji wewnętrznych, jak i  całych budynków, coraz więcej mówi się o  wykorzystaniu pomp ciepła eksploatowanych w tzw. pętli wodnej. Technologia Water Loop Heat Pump (WLHP) jest znana mniej więcej od połowy ubiegłego wieku. W literaturze fachowej spotyka się też określenie „wodne pompy ciepła”, czyli Water Source Heat Pump (WSHP). Obecnie największym rynkiem zbytu pomp WLHP są Stany Zjednoczone, lecz jak obserwujemy, systemy pierścieniowe WLHP stają się coraz popularniejsze również w Polsce. Idea opisywanego systemu polega na wykorzystaniu różnic chwilowego zapotrzebowania na ciepło i  chłód w różnych częściach tego samego budynku. Pompa ciepła umożliwia bowiem odbiór nadmiaru ciepła (bądź chłodu) z jednego miejsca i wykorzystanie go w innym miejscu. Taki system jest dobrą alternatywą do tradycyjnych układów ogrzewczo-klimatyzacyjnych tym bardziej że wykorzystując jako nośnik ciepła zwykłą wodę, nie podlega ograniczeniom związanym z regulacją dotyczącą stosowania F-gazów.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.