Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Modernizacje układów pompowych kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt WILO (str. 27 nr. 10/52/21)
  
W dobie rosnących cen energii elektrycznej problem sprawności pompowania, szczególnie w małych źródłach ciepła nabiera szczególnego znaczenia. Źródła te najczęściej zmuszone są kupować całość potrzebnej energii elektrycznej. Wyłącznie całościowe spojrzenie na technologię konwencjonalnego źródła ciepła, zastosowane urządzenia i ich parametry, sposób i zakres regulacji pozwala uzyskać wysokie efekty energetyczne i środowiskowe, które z kolei przekładają się na atrakcyjny efekt finansowy i  krótki okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Należy również pamiętać, iż dodatkowym efektem ekonomicznym jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych –  remontowych, wynikające z odnowienia infrstruktury technicznej, które z  reguły nie są brane pod uwagę w bilansie ekonomicznym inwestycji, a  w  zależności od wieku i  pierwotnego stanu technicznego obiektu mogę być wysokie.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.