Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Transformacja energetyczna a Metodologia sporządzania charakterystyki energetycznej budynków (str. 20 nr. 10/52/21)
dr inż. Karol Bandurski
dr inż. Katarzyna Ratajczak
dr inż. Łukasz Amanowicz
  

DOI: 10.15199/9.2021.10.3

 

Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej, polityka energetyczna, wymagania prawne, warunki techniczne, performance gap, modelowanie zachowań użytkowników, transformacja technologiczno-społeczna, społeczne aspekty w technice, wytyczne projektowe, transformacja energetyczna, weryfikacja modeli obliczeniowych

Streszczenie:

Niniejszy artykuł stanowi komentarz autorów dotyczący wykorzystania Metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej w kontekście potrzeb, jakie niesie ze sobą realizowana obecnie transformacja energetyczna. Autorzy sygnalizują potrzebę ciągłego, systemowego weryfikowania i rozwijania Metodologii lub zastąpienia jej innym narzędziem, co zagwarantuje opracowanie najlepszych rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego i ekologicznego, jak i uzyskanie dla nich akceptacji społecznej, przez dbanie jednocześnie o szeroko pojęty interes społeczny i środowiskowy. Rozwinięciem tego artykułu będą kolejne publikacje, w których zostaną zaprezentowane analizy oparte na danych symulacyjnych i pomiarowych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.