Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Badanie wpływu elementów środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych na komfort pracy chirurgów i personelu medycznego (str. 14 nr. 6/52/21)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Anna Kłobukowska
  

DOI:10.15199/9.2021.6.3

 

Słowa kluczowe: sala operacyjna, komfort, aseptyka, personel medyczny, operacja, odzież ochronna

 

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki ankiety skierowanej do chirurgów, pielęgniarek operacyjnych anestezjologów i wszystkich osób znajdujących się na sali operacyjnej w trakcie przeprowadzanego zabiegu. Podano, które elementy środowiska wewnętrznego wpływają na odczucie komfortu lub dyskomfortu chirurgów oraz personelu medycznego podczas prowadzenia operacji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jednym z najbardziej uciążliwych elementów środowiska wewnętrznego wpływającym (wg ankietowanych) na jakość przeprowadzanych zabiegów jest oświetlenie sali operacyjnej. Poza niedostatecznym natężeniem światła, dyskomfort związany z oświetleniem spowodowany jest odblaskami od narzędzi i sprzętu medycznego oraz oddawaniem ciepła przez lampę. Równie uciążliwym elementem, wpływającym na jakość przeprowadzanych zabiegów, okazał się hałas. Ankietowani wskazali najczęściej występujący hałas od urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie sali. Dodatkowo ankietowani są niezadowoleni z komfortu użytkowania odzieży ochronnej oraz występujących zapachów w czasie operacji.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.