Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Sprawność przeponowych wymienników ciepła (str. 9 nr. 10/51/20)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI:10.15199/9.2020.10.2

 Słowa kluczowe: sprawność przeponowych wymienników ciepła: cieplna, entropowa, egzergetyczna, liczba jednostek przenikania ciepła (NTU)

Streszczenie

W artykule omówiono różne pojęcia sprawności przeponowych wymienników ciepła; sprawność cieplną, entropową i egzergetyczną. Opisano specyficzne cechy każdej ze sprawności oraz ich zastosowania w praktyce, a szczególnie do oceny efektywności energetycznej procesów intensyfikacji wymiany ciepła w wymiennikach.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.