Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Zastosowanie Absorpcyjnych Pomp Ciepła w Ciepłownictwie (str. 3 nr. 9/51/20)
dr inż. Marcin Malicki
  

DOI: 10.15199/9.2020.9.1

 

kluczowe: absorpcyjne pompy ciepła, palnik gazowy, cena ciepła, źródła odnawialne

 

Streszczenie

Absorpcyjne Pompy Ciepła zasilane z wbudowanego palnika gazowego stanowią realną alternatywę Sprężarkowych Pomp Ciepła zasilanych energią elektryczną, jak również układów kogeneracyjnych. Dzięki sprawności wytwarzania ciepła zbliżonej do 1,7 oraz stosunkowo niskim nakładom inwestycyjnym APC zapewniają atrakcyjną cenę ciepła oraz możliwość zwiększenia udziału odnawialnych źródeł ciepła w strukturze paliwowej Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki porównawczych obliczeń kosztów eksploatacji układu Kotła Gazowego, Sprężarkowej Pompy Ciepła i Absorpcyjnej Pompy Ciepła, jako źródeł ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.