Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Ocena wpływu parametrów eksploatacyjnych chłodnicy powietrza na energooszczędność systemów klimatyzacji komfortu. (str. 21 nr. 2/51/20)
dr inż. Kazimierz Wojtas
  

DOI: 10.15199/9.2020.2.3

 

Słowa kluczowe: wykres powietrza wilgotnego h-x,  współczynnik kierunkowy przemiany chłodnica, współczynnik kontaktu

Streszczenie

W artykule zaprezentowano analizę wpływu parametrów eksploatacyjnych chłodnicy powietrza na efektywność systemów klimatyzacji komfortu, którą należy traktować, jako wstęp do stworzenia uproszczonego modelu wiążącego cechy konstrukcyjne chłodnicy mokrej i jej parametrów eksploatacyjnych ze sposobem uzdatniania powietrza w tej chłodnicy reprezentowanym na wykresie Molliera przez współczynnik kierunkowy przemiany.

Model ten, będący raczej algorytmem obliczeniowym powinien w prosty sposób ułatwić inżynierowi – projektantowi zarówno wymiarowanie chłodnicy jak również przewidywanie „zachowania się chłodnicy” w procedurach regulacji jej wydajności chłodniczej, co powinno przyczynić się zarówno do podniesienia jakości i efektywności pracy systemów klimatyzacji w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej.

Właściwą analizę zagadnienia i wnioski końcowe zostaną opublikowane przez autora w kolejnych publikacjach.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.