Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Rozszczelnienie (rozhermetyzowanie) instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Przyczyny rozhermetyzowania, lokalizacja nieszczelności, naprawa uszkodzeń oraz zapobieganie ich powstawaniu (str. 11 nr. 1/51/20)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2020.1.3

Słowa kluczowe: instalacje chłodnicze, pompy ciepła, nieszczelności

Streszczenie

W artykule opisano przypadki rozhermetyzowania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła oraz podano prawdopodobne przyczyny tych awarii. Następnie opisano metody służące do lokalizacji miejsc nieszczelności oraz sposoby naprawy instalacji.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.