Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Europejski Konkurs Innowacji Społecznych na temat odpadów z tworzyw sztucznych (str. 402 nr. 11/50/19)
  

Do konkursu zgłosiło się 534 przedsiębiorców z całej Europy, z których jury wybrało 10 i ich wysoce obiecujące projekty innowacji społecznych w obszarze odpadów z tworzyw sztucznych.  Trzech zwycięzców zostało ogłoszonych w piątekw Brukseli. Otrzymali nagrody po 50 tys. euro każdy.

W lipcu półfinaliści z tegorocznej edycji konkursu wzięli udział w trzydniowej akademii w Turynie. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o liderach branży, jak rozwijać działalność w sposób zrównoważony...................................................................

..................................................................................

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.