Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Uroczystości na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
  

Uroczystości na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

 

19.10.2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Było to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego dwa pokolenia absolwentów: z rocznika sprzed 50 lat ‒ 1968/1969 i obecnego rocznika 2018/2019 odebrały dyplomy magisterskie i inżynierskie.

W historii Wydziału po raz pierwszy uroczyście wręczono dyplomy ukończenia studiów. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, a głównym organizatorem Spiritus movens był Pan Kamil Królak, tegoroczny absolwent studiów inżynierskich. Dzięki współpracy z trzema Stowarzyszeniami Absolwentów, działającymi przy naszym wydziale, możliwe było połączenie ważnego święta dla tegorocznych absolwentów z jubileuszem starszych Kolegów, którzy odbierali

Złote Dyplomy.

Związek tradycji z nowoczesnością, doświadczenia życiowego z młodzieńczą przebojowością widoczny podczas uroczystości jest wpisany z środowisko naszego Wydziału. W niektórych przypadkach, oba rodzaje dyplomów odbierane były przez kolejne pokolenia naszych absolwentów.

 

 

dr inż. Apoloniusz Kodura

fot. Michał Strzeszewski,

Robert Skomorowski,

 Zenon Spik

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.