Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Kształtowanie środowiska w budynkach użyteczności publicznej ‒ czy możemy poprawić naturę? (str. 412 nr. 11/50/19)
dr inż. Jerzy Sowa
  

DOI: 10.15199/9.2019.11.3

 

Słowa kluczowe: środowisko wnętrz, projektowanie, natura, biofilia

Streszczenie

W artykule przedstawiono dylematy i ograniczenia związane z kształtowaniem środowiska wewnętrznego we współczesnych budynkach użyteczności publicznej. Proces ten został przedstawiony z dwóch perspektyw: technicznej ‒ jako działanie architekta i inżynierów odpowiedzialnych za instalacje budowlane, a także w szerszym kontekście obejmującym również wkład specjalistów z dziedziny architektury wnętrz, psychologii społecznej, socjologii, botaniki itp.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.