Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ długości okresu pomiarowego na wielkości parametrów charakteryzujących potrzeby cieplne budynków mieszkalnych (str. 408 nr. 11/50/19)
dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  

DOI: 10.15199/9.2019.11.2

Słowa kluczowe: bilans cieplny, zapotrzebowanie na ciepło, pomiary poboru ciepła

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę określania rzeczywistych potrzeb cieplnych budynków mieszkalnych na podstawie pomiarów. Określono parametry charakteryzujące te potrzeby cieplne uwzględniając pobory ciepła z różnej liczby dób dla uśrednionych warunków meteorologicznych. Przeanalizowano wpływ długości okresu pomiarów na dokładność zaproponowanej metody. Podjęto próbę ustalenia optymalnego okresu pomiarów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.