Zalecenia dotyczące eksportu modeli budynków do plików gbXML w programie Autodesk® Revit® na potrzeby obliczeń cieplnych budynków (str. 340 nr. 9/50/2019)
mgr inż. Piotr Wereszczyński
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Krzysztof Kocot
  

DOI: 10.15199/9.2019.9.4

 Słowa kluczowe: BIM, CAD

Streszczenie

Technologia BIM (ang. Building Information Modeling) zakłada dostęp do informacji o obiekcie budowlanym dla uczestników procesu inwestycyjnego oraz służb eksploatacyjnych. W praktyce w celu wykonania obliczeń cieplnych zachodzi potrzeba przeniesienia modelu budynku z ogólnego programu pracującego w technologii BIM do programu specjalistycznego w celu wykonania obliczeń cieplnych. Okazuje się, że na podstawie uznawanych za poprawne modeli architektonicznych często nie uzyskuje się prawidłowych modeli cieplnych czy konstrukcyjnych.

Celem niniejszej pracy było wyznaczenie metod postępowania pozwalających na uzyskanie poprawnego modelu cieplnego w programach Audytor OZC i Audytor CO po imporcie z programu Autodesk® Revit® z wykorzystaniem formatu gbXML.

W ramach pracy przetestowano szereg rozwiązań dostępnych w programie Autodesk® Revit® i wybrano te, które eliminują wykryte potencjalne problemy.

Stosowanie zaleceń wskazanych w artykule pozwala wyeliminować szereg problemów występujących w czasie przenoszenia modelu budynku pomiędzy programami Autodesk® Revit® oraz Audytor OZC i Audytor CO.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.