Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach energetycznie efektywnych (str. 149 nr. 4/50/2019)
prof. Edward Szczechowiak
  

DOI: 10.15199/9.2019.4.5

Słowa kluczowe: budynki bioklimatyczne, budynki pasywne, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, integracja systemów, rozwój zrównoważony

Streszczenie

W artykule omówiono kierunki rozwoju budynków uwzględniając uwarunkowania historyczne i koncepcje przyszłościowe. Obecnie rozwój ten jest ukierunkowany na budynki bioklimatyczne, pasywne oraz o niemal zerowym zużyciu energii. Budynki te mają szczególne znaczenie w Unii Europejskiej, gdyż charakteryzują się one małymi potrzebami energetycznymi, co stwarza nowe wyzwania w odniesieniu do układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz źródeł energii i systemów sterowania. Konieczne są również zmiany w podejściu do procesów projektowania tych budynków w myśl idei: myślenie systemowe oraz integracja systemów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.