Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich za pomocą programu TRNSYS (str. 142 nr. 4/50/2019)
mgr inż. Maria Teresa Małek
  

 DOI: 10.15199/9.2019.4.4

 Słowa kluczowe: energia słoneczna, kolektor słoneczny, program TRNSYS, instalacja do przygotowania c.w.u.

Streszczenie

Ogólna tendencja ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz ochrony środowiska skłania do wykorzystywania energii odnawialnej do pokrycia potrzeb cieplnych. Jedną z popularnych i łatwo dostępnych form OZE jest energia słoneczna.
Celem analiz przeprowadzonych w artykule było wskazanie możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 3 polskich miastach różniących się pod względem dostępu do tego odnawialnego źródła energii, czyli Krakowa, Suwałk i Warszawy. Chcąc przedstawić największy potencjał w tych miejscowościach przestudiowano okres letni, czyli od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dodatkowo rozpatrzono 3 różne rozwiązania przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujące system bezpośredni oraz pośredni.

Jako narzędzie do przeprowadzenia badań wykorzystano program TRNSYS, a dokładniej jego graficzny interfejs Simulation Studio.

W wyniku przeprowadzonych analiz, których obiektem był kolektor słoneczny o powierzchni 2 m2 stwierdzono konieczność stosowania dodatkowego źródła ciepła, nawet w okresie letnim, jednocześnie jednak zanotowano wyraźną zmianę mocy uzyskanej z kolektora słonecznego, nawet przy niewielkiej różnicy promieniowania słonecznego. Wynika stąd potrzeba dostępu do jak najświeższych danych pogodowych oraz rozbudowa instalacji słonecznej. W wypadku tak małego systemu słonecznego najkorzystniejszą pod względem uzyskanych mocy okazała się instalacja bezpośredniego podgrzewania c.w.u. z zasobnikiem.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.