Określanie charakterystyk przepływowych roślinnych filtrów aktywnych biologicznie (str. 111 nr. 3/50/2019)
dr inż. Jerzy Sowa
dr inż. Jacek Hendiger
  

DOI: 10.15199/9.2019.3.5

Słowa kluczowe: oczyszczanie powietrza, rośliny, charakterystyka przepływowa

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania prototypowych roślinnych filtrów aktywnych biologicznie FAB. Celem stosowania filtrów FAB jest z jednaj strony poprawa subiektywnych odczuć pracowników poprzez kontakt z przyrodą (idea biofilii), a z drugiej strony zapewnienie zauważalnego efektu oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. Niniejszy artykuł koncentruje się na problemach związanych z określaniem charakterystyk przepływowych takich filtrów.


  
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.