Nowe normy serii PN-EN ISO 52000 a miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia w budynkach mieszkalnych (str. 50 nr. 2/50/2019)
dr inż. Piotr Michalak
  

DOI: 10.15199/9.2019.2.2

Słowa kluczowe: PN-EN ISO 52010, PN-EN ISO 52016, PN-EN ISO 13790, zyski słoneczne, natężenie promieniowania słonecznego, nasłonecznienie

Streszczenie

W artykule zaprezentowano procedurę obliczania miesięcznych zysków ciepła od nasłonecznienia według nowej normy PN-EN ISO 52016-1:2017-09. Jako dane wejściowe wykorzystuje ona wartości napromieniowania na dowolnie zorientowaną powierzchnię pochyloną obliczane według metody podanej w normie PN-EN ISO 52010-1:2017-09. Obecnie obliczenia zysków słonecznych są wykonywane na podstawie danych promieniowania słonecznego z plików typowych lat meteorologicznych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W celach porównawczych przeprowadzono obliczenia tych zysków na przykładzie jednorodzinnego i wielorodzinnego budynku mieszkalnego wg nowej metody oraz danych z typowych lat meteorologicznych. Analizę wykonano przyjmując kolejno lokalizację budynku w Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie oraz Wrocławiu. Dla wszystkich lokalizacji uzyskano spadek wartości zysków słonecznych obliczonych za pomocą nowej metody. Dla pierwszego budynku wyniósł on od 28,2% do 36,6%, zaś dla drugiego od 31,4% do 42,1%.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.