Współczynnik wykorzystania mocy umownej kotłowni gazowej jako podstawa do jej diagnostyki (str. 43 nr. 2/50/2019)
dr inż. Bogdan Nowak
dr inż. Grzegorz Bartnicki
  

DOI: 10.15199/9.2018.2.1

Słowa kluczowe: współczynnik zużycia paliwa, dane meteorologiczne, efektywność energetyczna, model zużycia gazu

Streszczenie

Użytkowane w Polsce lokalne źródła ciepła wyposażone są przeważnie tylko w podstawowe systemy kontrolne i pomiarowe. Nie zawsze uzyskane na tej podstawie informacje mogą być wykorzystane do szybkiego identyfikowania stanów awaryjnych czy oceny efektywności energetycznej. Zasadny jest zatem rozwój i opracowywanie metod i narzędzi analitycznych, które mogą służyć do takich zastosowań, szczególnie, gdy mogą zostać wykorzystane powszechnie dostępne dane pomiarowe.

Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie możliwości wykorzystania współczynnika wykorzystania mocy umownej do porównania warunków działania kotłowni gazowych oraz diagnozowania ich efektywności. Można też na podstawie stworzonej bazy danych ocenić na ile moc zamówiona ustalona przez operatora systemu odpowiada rzeczywistym potrzebom.

Na podstawie pomiarów wykonanych w pięciu kotłowniach gazowych zlokalizowanych we Wrocławiu obliczone zostały współczynniki wykorzystania mocy umownej (w skali roku) w latach 2016 i 2017, a uzyskane wyniki poddano analizie. Wykazano przydatność proponowanego współczynnika do porównywania systemów o różnej wielkości. Na podstawie danych z okresu 12 lat (2006-2017) analizowano również zmienność w czasie współczynnika wykorzystania mocy umownej w 11 kotłowniach, wykazując w ten sposób wyraźną jego korelację ze średnią temperaturą dobową powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym.

Potwierdzono, że za pomocą bardzo prostego do wyznaczenia współczynnika, nawet bez rozbudowanego układu pomiarowego kotłowni, można monitorować jakość funkcjonowania systemów zaopatrzenia w ciepło zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych. Wykorzystać można w tym celu już wyniki pomiarów lub dane służące do rozliczenia kosztów ogrzewania. Metoda jest przydatna m.in. przy identyfikowaniu ryzyka nadmiernego zużycia ciepła, szukaniu nieprawidłowości w zużyciu paliwa czy ocenie przewymiarowania mocy umownej.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.