Poprawa dynamicznych charakterystyk małych termoelektrycznych schładzaczy i podgrzewaczy napojów (str. 525 nr. 12/49/2018)
prof. dr hab inż. Sergiy Filin
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.9

Słowa kluczowe: schładzacz-podgrzewacz napojów, szybkość schładzania, wymiana ciepła, badania eksperymentalne

Streszczenie

W artykule omówiono konstrukcje oraz charakterystyki eksploatacyjne współczesnych termoelektrycznych schładzaczy oraz podgrzewaczy napojów, zwłaszcza charakterystyki dynamiczne. Przedstawiono wyniki badań porównawczych, pokazujących wpływ warunków wymiany ciepła między puszką lub butelką a pojemnikiem schładzacza na szybkość schładzania napoju. Rozmieszczenie wody w hermetyzowanej szczelinie między butelką z napojem a pojemnikiem schładzacza pozwala na istotne polepszenie dynamicznych charakterystyk urządzenia. Przykładowo, czas schładzania puszki z napojem od 25oC do 10oC w badanym schładzaczu skraca się z 67 do 50 minut.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.