Zastosowanie oprogramowania LBX do monitoringu i sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi i chłodniczymi (str. 494 nr. 12/49/2018)
dr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Tomasz Bakoń
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.3 

Słowa kluczowe: monitoring, akwizycja danych, Modbus TCP, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja

Streszczenie

W artykule opisano nowatorskie rozwiązanie umożliwiające zdalny monitoring oraz akwizycję danych pomiarowych rozproszonych systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Oprogramowanie opracowane przez firmę LAB-EL w ramach współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarki Wiejskiego w Warszawie zostało zmodernizowane pod kątem możliwości współpracy ze sterownikami swobodnie programowalnymi (PLC), które coraz częściej stosowane są jako kontrolery w urządzeniach grzewczych, np.: w pompach ciepła, jak i w energetyce rozproszonej. Zaletą oprogramowania jest możliwość monitoringu, sterowania oraz akwizycji danych pomiarowych z wielu instalacji. Komunikacja między serwerem (komputer) pełniącym funkcję sterownika nadrzędnego (Master) ze sterownikami lokalnymi pełniącymi funkcję (Slave) realizowana jest z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Modbus TCP, a połączenie odbywa się z wykorzystaniem sieci Internet. W niniejszym artykule przedstawiona została konfiguracja oprogramowania LBX, przykładowa konfiguracja sterownika PLC oraz ich współpraca w systemach grzewczo-chłodniczych znajdujących się na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.