Symulacja obliczeniowa mikroklimatu w klimatyzowanych budynkach zabytkowych na przykładzie Sukiennic. (str. 466 nr. 11/49/2018)
dr hab. inż. Jan Radoń
dr inż.. Aleksandra Gryc
dr inż. Agnieszka Sadłowska Sałęga
  

DOI: 10.15199/9.2018.11.8

 

Słowa kluczowe: symulacja cieplno-wilgotnościowa budynku, walidacja modelu, budynki historyczne, mikroklimat, energia

Streszczenie

Obliczeniowe symulacje cieplno-wilgotnościowe klimatyzowanych budynków są niezbędne do określenia kształtowania się warunków mikroklimatycznych oraz zużycia energii na poszczególne procesy uzdatniania powietrza przy różnych scenariuszach kontroli. Ze względu na specyfikę budynków historycznych wyniki obliczeń powinny zostać poddane walidacji porównawczej, najlepiej z wynikami pomiarów eksperymentalnych. Wymagana dokładność modelu definiowana jest przez konserwatorów. Wynika ona z określenia wrażliwości tzw. funkcji uszkodzeń kolekcji na parametry mikroklimatu pomieszczeń muzealnych lub przechowalniczych.

Celem pracy jest przedstawienie możliwości i ograniczeń wyznaczenia kształtowania mikroklimatu budynku zabytkowego na drodze obliczeniowej. Cel ten jest osiągnięty przez pokazanie złożonego procesu walidacji modelu obliczeniowego na przykładzie Sukiennic.

Obliczenia teoretyczne kształtowania się mikroklimatu oraz zużycia energii przeprowadzono za pomocą programu WUFI®plus. Do walidacji modelu posłużyły dane pomiarowe zebrane w ramach projektu Heriverde: efektywność energetycznej instytucji muzealnych i bibliotecznych.

Pomimo wielu niepewności dotyczących warunków brzegowych oraz pracy systemów HVAC uzyskano, na drodze iteracyjnej kalibracji, co najmniej dopuszczalną dokładność modelu. Jednakże każdy budynek historyczny należy traktować jako studium przypadku.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.