Analiza opłacalności stosowania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w budynkach jednorodzinnych (str. 450 nr. 11/49/2018)
dr inż. Jarosałw Müller
mgr inż. Dawid Wdowiak
  

DOI: 10.15199/9.2018.11.5

Słowa kluczowe: gruntowy wymiennik ciepła, analiza porównawcza

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki porównawczych obliczeń dwóch systemów wentylacji budynków jednorodzinnych. Pierwszy to wentylacja mechaniczna wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), drugi to wentylacja mechaniczna oraz klimatyzator typu multi-split. Analiza energetyczna oraz ekonomiczna, których podstawą są dane meteorologiczne ma odpowiedzieć na pytanie, czy są to systemy równoważne, lub który z nich jest efektywniejszy. Szczególną uwagę poświęcono pracy wymiennika w lecie ponieważ zyski ciepła, a więc potencjalne zapotrzebowanie na chłód budynku nie jest prostą funkcją temperatury. Przeprowadzono porównanie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych instalacji GWC z klimatyzacją typu multi-split analizowanego budynku. W wypadku systemu wentylacji z GWC obliczenia uwzględniały godzinową zmienność zapotrzebowania na chłód, zmienność strumienia ciepła dostarczanego (lub odbieranego) w GWC, zmianę sprawności odzyskiwania ciepła ze zmianą temperatury powietrza dolotowego do rekuperatora w centrali wentylacyjnej oraz wzrost kosztów energii elektrycznej dostarczanej na potrzeby przetłaczania powietrza przez dodatkowy kanał. W wypadku systemu z klimatyzatorem uwzględniono różnicę kosztów eksploatacyjnych wynikającą ze zmiany efektywności energetycznej obiegu chłodniczego, jak również redukcję wydajności do poziomu odpowiadającego wydajności chłodniczej GWC.

Analiza wykazała bardzo długi czas zwrotu inwestycji w GWC (ponad 27 lat) oraz znacząco niewystarczającą wydajność chłodniczą gruntu w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Zyski ciepła były dziewięciokrotnie wyższe niż strumień chłodu możliwy do uzyskania w GWC. Do analizy wykorzystano własne arkusze kalkulacyjne, dane meteorologiczne dostępne na stronach internetowych Ministerstwa oraz program obliczeniowy GWC jednego z producentów wymienników 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.