Możliwość regulacji sieci i węzłów ciepłowniczych za pomocą turbiny wodnej na przykładzie MPEC S.A. Kraków (str. 430 nr. 11/49/2018)
mgr inż. Marek Mazurek
mgr inż. Mariusz Piękoś
  

DOI: 10.15199/9.2018.11.2

 

Słowa kluczowe: turbina wodna, sieć ciepłownicza, klapa regulacyjna, regulator ciśnienia

Streszczenie

W celu zwiększenia efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej MPEC Kraków prowadzi badania nad zastosowaniem nowej metody regulacji sieci ciepłowniczej. Tradycyjne zawory i klapy regulacyjne mogą być zastąpione przez regulatory ciśnienia o pracy turbinowej (turbinami wodnymi), regulującymi spadek ciśnienia i natężenie przepływu wody sieciowej, a wytworzona w ten sposób energia elektryczna zasili pompy obiegowe w wymiennikowni lub odprowadzana zostanie z komór ciepłowniczych do sieci energetycznej.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.