Nowoczesny system ciepłowniczy MPEC S.A. w Krakowie (str. 426 nr. 11/49/2018)
mgr inż. Mirosław Wróblewski
  

DOI: 10.15199/9.2018.11.1

Słowa kluczowe: ciepło, system ciepłowniczy, inteligentne sieci cieplne

Streszczenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie od 65 lat dostarcza ciepło mieszkańcom Krakowa i Skawiny. W związku z obchodzonym jubileuszem Spółki autor, będąc jednym z jej pracowników przedstawia transformację tradycyjnego systemu ciepłowniczego z początków lat dziewięćdziesiątych do systemu nowoczesnego, jakim obecnie jest system krakowski. Podjęte wcześniej działania doskonale wpisują się w tworzony obecnie system inteligentnych sieci ciepłowniczych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.