Sposoby oddymiania wielostanowiskowych garaży zamkniętych – studium przypadku (str. 412 nr. 10/49/2018)
mgr inż. Aleksandra Pelc
dr inż. Andrzej Skrzyniowski
dr inż. Dorota Skrzyniowska
  

DOI: 10.15199/9.2018.10.6

 

Słowa kluczowe: oddymianie garaży, wentylacja strumieniowa, systemy wentylacji pożarowej garaży, CFD, kontrola rozprzestrzenianie się dymu i ciepła w garażach, systemy wentylacji, parking, bezpieczeństwo pożarowe

Streszczenie

W artykule przedstawiono systemy oddymiania garaży zamkniętych wraz z analizą techniczno-ekonomiczną na przykładzie garażu podziemnego. Opisano dwa rozwiązania wentylacji garaży zamkniętych (wentylacja kanałowa i wentylacja strumieniowa) stosowane jako systemy oddymiania garaży i parkingów podziemnych.

W analizie techniczno-ekonomicznej oraz do weryfikacji przyjętych założeń i poprawności działania systemów zastosowano symulację komputerową CFD.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.