Wpływ potencjału energii geotermalnej na wybór optymalnego rozwiązania ciepłowni geotermalnej (str. 387 nr. 10/49/2018)
dr inż. Joanna Studencka
  

DOI: 10.15199/9.2018.10.1

Słowa kluczowe: ciepłownia geotermalna, optymalizacja

Streszczenie

Tematem artykułu jest określenie ilości energii geotermalnej w rozpatrywanych scenariuszach rozwiązania, po przekroczeniu której, zmienią one swoje uporządkowanie uzyskane według proponowanej oceny wielokryterialnej. Ocena ta wspomaga decyzję przy wyborze korzystnego rozwiązania układu ciepłowni geotermalnej. Określenie zbioru kryteriów i przeprowadzenie oceny ilościowej i jakościowej różnych rozwiązań ciepłowni geotermalnej stanowi podstawę wyjaśniającą, w jakim układzie technologicznym powinna być ona realizowana. Proponowane kryteria oceny rozwiązań dotyczą aspektów środowiskowych oraz ekonomicznych. Efektem końcowym działań będzie uporządkowanie scenariuszy dotyczących wykorzystania źródła geotermalnego według kryteriów ocen cząstkowych, a następnie dokonanie wyboru rozwiązania najbardziej korzystnego w sensie wielokryterialnym. Zmiana założeń potencjału energii geotermalnej w proponowanych rozwiązaniach pozwoli na wyznaczenie jego wartości granicznych zmieniających uszeregowanie scenariuszy w poszukiwaniu rozwiązania optymalnego.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.